Register | Login

Markanız aracılığıyla doğru iletişim kanalları üzerinden hedef kitlenize uygun, özelleştirilmiş iletiler göndermeye pazarlama iletişimi denir. Pazarlama iletişimi yaparken kullandığınız kanal, verdiğiniz mesajlar ve yaklaşımınız çok önemlidir çünkü pazarlama iletişimi temelde ikna edici iletişimdir. Pazarlama iletişimi; hedef kitlenizin davranışlarını, onları bilgilendirerek, ikna ederek ve onlara hatırlatmalar yaparak yönlendirme işlemidir.


Who Voted for this StoryTechyTape is a Google PageRank 4 DoFollow Social Bookmarking Site

High PR Social Bookmarking Sites List 2015

Username:

Password:

Remember: